Medinės statybos grupė
Vartotojo vardas Slaptažodis Įsiminti slaptažodį
2023 m. birželio 5 d.
Verslo naujienosStraipsniaiSpecialistai patariaKontaktai
Lietuvių kalba Anglų kalba
KLASTERIO ĮMONĖS
SKELBIMAI
PAIEŠKA
NARYSTĖ KLASTERYJE

Medienos gaminių tyrimai ir sertifikavimas

2004 m. KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų mokslo laboratorijoje, vykdančioje statybinių medžiagų, gaminių, konstrukcijų kokybės tyrimus, produkcijos sertifikavimą, įkurtas naujas „Medienos medžiagų ir gaminių padalinys“. Į padalinio veiklą įsijungė KTU Medienos mechaninės technologijos katedros mokslininkai, kurie turi ilgametę mokslinių tiriamųjų darbų patirtį.

Pradžioje vykdęs neakredituotus bandymus, nuo 2004 m. gruodžio 1 d. padalinys buvo akredituotas Nacionaliniame akreditacijos biure.

2005 m. gegužės 23 d. KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų mokslo laboratorija reorganizuota į „Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centrą“ (SMKTC).

 

SMKTC veiklos tikslai 

SMKTC Medienos medžiagų ir gaminių laboratorija vykdo medžiagotyros ir mechaninės inžinerijos mokslo krypčių mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus. Prisideda prie mokymo proceso, vykdo mokslo ir technikos populiarinimo bei švietėjišką veiklą. Plėtoja mokslinę bazę įvairiems tyrimams atlikti, prisideda rengiant Universitetui mokslininkus ir aukštos kvalifikacijos specialistus, prisideda tobulinant medienos inžinerijos studijų programas, studijų modulius bei diegiant naujus dėstymo metodus, teikia paslaugas ūkio subjektams.

 

SMKTC uždaviniai 

• Centro pagrindinė veikla – kurti ir panaudoti praktikoje (studijų procese, pramonėje) naujas mokslo žinias, vykdant medžiagotyros mokslo krypties fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus;

• aktyviai dalyvauti tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir parodose, mokslinės veiklos rezultatus publikuoti šalies ir tarptautinį pripažinimą turinčiuose mokslo leidiniuose;

• dalyvauti rengiant mokslininkus ir keliant jų kvalifikaciją;

• teikti mokslines ir praktines konsultacijas ir ruošti rekomendacijas gamybinėms įmonėms;

• atlikti statybos produktų sertifikavimo darbus, bendradarbiaujant su Statybos produktų sertifikavimo centru;

• atlikti ekspertizes;

• palaikyti ryšius su analogiškus mokslinius tyrimus atliekančiomis Lietuvos ir užsienio institucijomis ir keistis moksline informacija;

• vykdyti mokslo populiarinimo veiklą, skleisti medžiagotyros mokslo žinias visuomenėje.

 

Medienos medžiagų ir gaminių laboratorija gali atlikti akredituotus bandymus pagal “Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą”. Visi bandymai atliekami pagal LST EN standartus. Laboratorijoje atliekamas medienos medžiagų ir gaminių tyrimas ir sertifikavimas. 

Reglamentuojamų statybos produktų sąraše yra ir 3 tiesiogiai su rastinių namų sektoriumi susiję produktai. Tai „Rastinių pastatų komplektai“ (techninis įvertinimas pagal Europos techninio liudijimo (ETL) direktyvą ETAG 012), „Pastatų medinių karkasų komplektai“ (ETL pagal ETAG 007) ir „Lengvos kompozicinės medienos sijos ir kolonos“ (ETL pagal ETAG 011). Daugelis šiose Direktyvose nurodytų medinių statybinių elementų stiprio, standumo, apsaugos, ilgalaikiškumo ar valkšnumo parametrų remiasi lentelėje pateiktais Europos standartais ir galėtų būti bandomi Medienos medžiagų ir gaminių laboratorijoje. 

Per 2004-2006 m. buvo vykdomi statybinės paskirties ir kitų medienos gaminių (gegnių, murlotų, gulekšnių, pabėgių ir kt.) įmirkymo antiseptikais antipirenais gylio nustatymo tyrimai, dantytuoju dygiu sujungtos medienos suklijavimo stiprio nustatymai, klijuoto tašo klijų siūlės šlyties stiprio ir sluoksniavimosi bandymai, medinių grindų dangų ir parketo geometrinių charakteristikų ir kokybės rūšies įvertinimas, medienos tankio, drėgnio, biologinės rūšies nustatymai ir kt. 

Be to, įmonių medienos džiovyklų sertifikavimui pagal tarptautinį fitosanitarinį ISPM 15 standartą, bendradarbiaujant su Lietuvos Valstybine augalų apsaugos tarnyba, buvo sukurta medienos džiovyklų sertifikavimo ekspertų darbo grupė.

Medienos produktai (ypač medinė pakavimo medžiaga) ir kiti daug kartų naudojami gaminiai, yra specifinė medinė produkcija ir jos medienos rūšį ir kilmę nustatyti kartais yra nebeįmanoma. Fitosanitarinių priemonių tarptautinis standartas „Nurodymai medinei pakavimo medžiagai tarptautinėje prekyboje“ yra patvirtintas Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos. Šio standarto reikalavimai yra perkelti į Lietuvos teisinę bazę. Pagal šį standartą įmonės, gaminančios ir eksportuojančios pjautinę medieną, ypač medinę pakavimo medžiagą, turi būti sertifikuotos. KTU medienos džiovyklų sertifikavimo grupė atliko medienos džiovyklų įvertinimą daugiau kaip 40 Lietuvos įmonių. 

Aukštos pridėtinės vertės statybinės paskirties medienos produktų kokybės kontrolė ir sertifikavimas yra prioritetinės svarbos klausimai Lietuvos gamintojams, sėkmingai konkuruojant su varžovais tarptautinėse rinkose. 

 

Parengta pagal doc. dr. A. Baltrušaičio, doc. dr. V. Pranckevičienės pateiktą medžiagą