Medinės statybos grupė
Vartotojo vardas Slaptažodis Įsiminti slaptažodį
2024 m. birželio 23 d.
Verslo naujienosStraipsniaiSpecialistai patariaKontaktai
Lietuvių kalba Anglų kalba
KLASTERIO ĮMONĖS
SKELBIMAI
PAIEŠKA
NARYSTĖ KLASTERYJE

Medinio namo dažymas

Dėl kruopščiai apdirbto paviršiaus medinės konstrukcijos gerai atrodo ilgesnį laiką ir tai pakelia tiek medinio statinio, tiek lauko baldų ar terasų, kitų lauko konstrukcijų vertę.

Medinio objekto kokybė priklauso ne tik nuo tinkamai parinktų dažymo sistemų, bet ir nuo to, kokios kokybės naudojama mediena ir kaip suprojektuota statinio konstrukcija. Pvz. projektavimo stadijoje galima įtakoti būsimo statinio kokybę, suprojektuojant pa­kankamai plačią pastogę, aukštą  cokolį ir pan. Teisingai sukonstruoti vandens nu­bėgimo takai, oro protarpiai statinį išlaiko mak­simaliai sausą.

Dažai apsaugo paviršių nuo aplinkos po­veikio, o suteikdami spalvą, adaptuoja statinį supančioje aplinkoje. Dažuose esančios medžiagos minimizuoja UV spindulių, drėgmės ir grybų poveikį, tuo užtikrindamos konstrukcijos ilgaamžiškumą.

 

Pagrindiniai medinius lauko paviršius įtakojantys veiksniai yra šie:

- Saulės spinduliai. Jie paveikia viršutinį medienos sluoksnį, todėl mediena papilkėja ir pasišiaušia. Į tokį paviršių lengvai patenka purvas. Dėl UV spin­dulių poveikio mediena pagelsta.

- Drėgmė. Ji sąlygoja medienos išbrinkimą, o jai džiūs­tant, paviršius sutrūkinėja.

- Grybai. Sąlyginai didelė drėgmė skatina ir mikrobų dauginimąsi. Mėlynųjų dėmių apimta medie­na atrodo melsvai žalia ir ši spalva gali prasi­skverbti labai giliai. Pelėsiniai grybeliai gali būti matomi kaip tamsios dėmės, ir jie auga tiktai ant medinio paviršiaus. Mėlynosios dė­mės ir pelėsiniai grybeliai nesumažina me­dienos tvirtumo, tačiau turi įtakos estetiniam vaizdui. Kiti mikroorganizmai (puvimo grybai), gadina medieną, kuri laikui bėgant tampa nebenaudotina.

Spalvos

Spalvos yra svarbios kiekviename architek­tūriniame sprendime. Daugeliui gamintojų ir statytojų yra sudėtinga išrinkti medinio objek­to išorinę spalvą. Pirmiausia todėl, kad iš ne­didelės spalvos kortelės sunku suvokti didelio ploto vaizdą ir jo įsiliejimą į būsimą aplinką. Spalvos ant didelių paviršių, apsuptų ryš­kių gamtos spalvų, visada atrodo šviesesnės ir skaidresnės nei ant mažų spalvos pavyzdžių baltame fone. Kad iš mažos spalvos kortelės būtų leng­viau suvokti didelio ploto spalvą gamtovaiz­dyje, kai kuriose spalvų paletėse pavyzdžiai pateikti pilkame fone. Patarimas: dažant didelius plotus, iš spalvų palečių (ypač jei fonas baltas) reikėtų rinktis kiek tamsesnes spalvas nei buvo numatyta- tuomet spalva bus artimiausia planuotai. Šviesios spalvos gamtos fone labiau išsi­skiria, kai tuo tarpu tamsesnės, geriau įsilieja į supančią aplinką. Patarimas: prieš pradedant dažyti medinę konstrukciją, būtina pasitikrinti spalvos tinka­mumą, uždažant atskirą medinę plokštelę iš tos pačios medienos kaip ir konstrukcija. Reikia at­minti, kad naudojant pusiau skaidrias dangas galutinė spalva priklauso nuo medienos rūšies, jos kokybės ir dažų sluoksnių skaičiaus.

 

Dažymo būdai

Pramoninis dažymas. Vis dar įprasta medinius lauko fasadus nuo pradžios iki galo dažyti išimtinai statybvietė­je, atlikus montavimo darbus. Tačiau statybos darbai vykdomi greičiau ir ekonomiškiau, o mediena apsaugoma geriau, jei paviršius iki konstravimo statybvietėje dažomas uždarose gamybos patalpose, t.y. vykdomas pramoni­nis dažymas. Atliekant statybos darbus, medinės kons­trukcijos yra veikiamos daugelio neigiamų veiksnių, įskaitant saulės ultravioletinius ( UV) spindulius, drėgmę bei grybelines atakas. Šių aplinkos faktorių neigiamas poveikis minimizuojamas, kai paviršius pilnai arba iki tam tik­ro lygio dažomas apsaugotomis nuo aplinkos poveikio sąlygomis. Jei gamybiniu būdu dažoma iki tam tikro lygio, tai dažymui statybvietėje paliekamas paskutinis dažų sistemos sluoksnis, kuris da­žomas pilnai sukonstravus fasadą. Jei vykdo­mas pilnas pramoninis dažymo procesas, tai statybvietėje, atlikus visus montavimo darbus, remontuoja­mos pažeistos vietos.

Dažymas statybvietėje. Jei nuo pradžios iki galo dažoma išimtinai statybvietėje, tai mediniai paviršiai turi būti padengiami impregnuojančiu ar paprastu gruntu kaip galima greičiau, siekiant išvengti nepageidaujamo aplinkos poveikio. Paskuti­nis dažų sistemos sluoksnis dažomas tik pilnai sukonstravus fasadą. Kuo greičiau vykdomas impregnavimas ar gruntavimas, tuo geresnė paviršiaus apsauga.

 

Dažų sistemų ilgaamžiškumas ir ekologija

Pasirenkant dažymo sistemą, be ilgaam­žiškumo svarbus yra ir ekologinis aspektas. Vandeniu skiedžiamų produktų naudojimas leidžia sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Tai ypač aktualu ir dėl griežtų Europos Sąjun­gos reikalavimų, kurie išdėstyti dviejose direk­tyvose: 1999/13/EC, apibrėžiančioje įmonėms taikomus lakiųjų organinių junginių ( LOJ) iš­metimo į aplinką apribojimus ir 2004/42/EC, apibrėžiančioje LOJ kiekius dažuose. Vande­niu skiedžiami produktai yra ne tik ekologiški, bet ir lengvai naudojami bei utilizuojami.

Dangos patvarumui ir laikotarpiui iki jos remonto įtakos turi ne tik pasirinktos dažų si­stemos, bet ir pats dažomas paviršius. Pvz.: nudažytas pjautinės medienos paviršius dažniausiai bus ilgaamžiškesnis nei obliuotos medienos paviršius. Aplinkos neigiamo poveikio medienai stip­rumas priklauso ne tik nuo būsimos statinio vietos, bet ir nuo tokių veiksnių kaip kompaso parodymai. Pvz.: aplinkos poveikis ypač stiprus pakrantė­je ar plynoje vietoje esantiems statiniams, taip pat toms statinio sienoms, kurios nukreiptos į pietus arba vakarus. Todėl laikotarpis iki pietinių ar vakarinių sienų remonto bus trumpesnis. Teisingai parinkus dažymo sistemą, galima ženkliai padidinti nudažyto paviršiaus ilgaam­žiškumą.

Kuo sudėtingesnė dažoma konstruk­cija ir kuo daugiau jos dažymas ir paruošimas dažymui reikalauja pastangų ir laiko, tuo svar­biau yra pasirinkti dažymo sistemą, užtikrinan­čią ilgiausią laikotarpį iki paviršiaus remonto.

Lauko paviršiams skirtos dažų sistemos skirstomos į dvi kategorijas:

- neformuojančios plėvelės pusiau skaidrios sistemos;

- formuojančios plėvelę dengiančios dažų ir lakų sistemos.

Medinio lauko paviršiaus, padengto nefor­muojančiais plėvelės pusiau skaidriais pro­duktais, laikotarpis iki remonto yra apie 5 metus. Ilgaamžiškiausios yra sistemos, sudary­tos iš formuojančių plėvelę dengiančių dažų, -  iki 15 metų. Mediniai pastatų vidaus paviršiai, siekiant išvengti pageltimo ar pajuodavimo, taip pat turi būti apsaugoti. Be to, dažyti paviršiai lengviau valomi. Pasirenkant skirtingus da­žymo metodus ir dažų kiekius, galima gauti skirtingus rezultatus. Tinkamai parinktų da­žymo sistemų dėka mediniai vidaus paviršiai atrodys stilingi ir nauji ilgą laiką, o jų priežūra bus paprasta. Ekologiškas namas privalo užtikrinti sveiką ir saugų orą jame.

 

Tikkurila Coatings Pinja serijos sistemos

Bendradarbiaujant su tyrimo institutais ir klientais sukurta aukštos kokybės profesionalios dažymo sistemos, apimančios tarpusavyje de­rančius ir vieni kitus papildančius ekologiš­kus, vandeniu skiedžiamus produktus. Dažų sistemos visada parenkamos atsižvelgiant į norimą gauti paviršių, dažomo objekto pa­skirtį ir pan.

 

PINJA 2+  - storasluoksnė dažų sistema fasadams, dailylentėms, tvoroms

Rezultatas: dengtas pigmentine plėvele, užpildytas, tolygios spalvos paviršius. Ypač gera apsauga nuo purvo, drėgmės, pelėsių, mėlynųjų dėmių bei UV spindulių. Vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 15 metų. Labai plati spalvų gama. Šią sistemą sudaro impregnantas Pinja Oil, gruntas Pinja Pro Primer ir dažai Pinja Pro.

 

PINJATOP - plonasluoksnė dažų sistema fasadams, dailylentėms, tvoroms

Rezultatas: dengtas plona pigmentine plė­vele, neužpildytas, tolygios spalvos paviršius. Speciali plonasluoksnė plėvelė neužpildo paviršiaus, nepaslepia natūralaus medienos rašto, todėl gerai matomi medienos struktū­ros kontūrai. Ypač gera apsauga nuo purvo, drėgmės, pelėsių, mėlynųjų dėmių bei UV spindulių. Vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 15 metų. Labai plati spalvų gama. Sistemą sudaro impregnantas Pinja Oil ir dažai Pinjatop.

 

PINJACOLOR - pusiau skaidri sistema rąstiniams namams, dailylentėms, tvoroms

Rezultatas: gerai matomas išryškėjęs me­dienos raštas. Pusiau skaidri, neformuojanti plėvelės danga. Užkerta kelią pelėsiams, me­dienos mėlynavimui, purvui, drėgmei. Aukš­tas apsaugos nuo UV spindulių koeficientas. Vidutinis laikotarpis iki remonto: apie 5 me­tus. Platus tonų pasirinkimas. Sistemą sudaro impregnantas Pinja Oil ir Pinjacolor.

 

PINJA W-OIL - aliejaus sistema terasoms ir lauko baldams

Rezultatas: gerai matomas ir išryškėjęs me­dienos raštas. Pusiau skaidri, neformuojanti plėvelės modifikuoto aliejaus danga. Labai gerai apsaugo paviršių nuo drėgmės ir purvo patekimo į medieną. Užkerta kelią pelėsiams bei medienos mėlynavimui. Sistemą sudaro vienintelis aliejus Pinja W-Oil. Gera apsauga nuo UV spindulių poveikio. Vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 5 metų.

 

PINJALAC SOLID - lako sistema fasadams, dailylentėms, lauko baldams, durims

Rezultatas: dengtas skaidria plėvele, glot­nus, užpildytas, gerai apsaugotas paviršius. Greitai džiūstantis lakas savy­je turi labai efektyvių medžiagų, apsaugančių medieną nuo geltonavimo. Užkerta kelią pe­lėsiams bei medienos mėlynavimui. Vidutinis laikotarpis iki remonto: apie 8 metus. Plati atspalvių gama. Sistemą sudaro impregnantas Pinja Oil, pusiau skaidri tonuojama priemonė Akvi Wood Stain ir lakas Pinjalac Solid, kuris gali būti tonuojamas.

 

 

Parengta pagal „Tikkurila Coatings“ medžiagą